Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2003 № 305, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615, листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану та самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 (зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 № 202/165), згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

- у групі раннього віку - до 10 хвилин;

- у групі молодшого дошкільного віку - не більше 15 хвилин;

- у групі середнього дошкільного віку - 20 хвилин;

- у групі старшого дошкільного віку - 25 хвилин.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний робочий тиждень. Відповідно до положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021 року.

Режим роботи КЗ «ДНЗ № 461» з 07.30 год. по 18.00 год.

За годинами роботи групи поділяються таким чином:

Режим роботи груп

№ з/п Номер групи Вік дітей Режим роботи Термін перебування дітей
1. №1 ранній вік (діти 3-го року життя) 730 – 1630 9-ти годинне перебування
2. №4 ранній вік (діти 3-го року життя) 730 – 1630 9-ти годинне перебування
3. № 7 молодший дошкільний вік (діти 4-го року життя) 730 – 1630 9-ти годинне перебування
4. № 9 молодший дошкільний вік (діти 4-го року життя) 730 – 1630 9-ти годинне перебування
5. № 8 середній дошкільний вік (діти 5-го року життя) 730 – 1630 9-ти годинне перебування
6. № 10 середній дошкільний вік (діти 5-го року життя) 730 – 1630 9-ти годинне перебування
7. № 11 старший дошкільний вік (діти 6-го року життя) 730 – 1800 10,5- годинне перебування
8. № 12 старший дошкільний вік (діти 6-го року життя) 730 – 1630 9-ти годинне перебування

З 01 червня 2021 року по 31 серпня 2021 року триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота планується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України на 2020/2021 навчальний рік.

Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 120 днів:

літні - з 1 червня по 31 серпня (92 календарних дні),

осінні - з 26 жовтня по 01 листопада (7 календарних днів),

зимові - з 28 грудня по 10 січня (14 календарних днів),

весняні - з 22 березня по 28 березня (7 календарних днів).

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

Кiлькiсть переглядiв: 371