Сучасні підходи до організації діяльності ЗДО с питань безпеки життєдіяльності дитини.

Я, Малько Ольга Вікторівна закінчила Харківський державний університет, працюю на посаді вихователя-методиста 19 років, загальний педагогічний стаж - 34 роки. Маю кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання "Старший вихователь".

/Files/images/bjd/fire_094.jpg

З метою створення сприятливих умов для збереження здоров'я дитини в дошкільному закладі була розроблена модель діяльності дошкільного закладу з питань охорони життя і здоров'я, безпеки життєдіяльності дитини:

І.. Медичний аспект.

1. Санітарно-гігієнічний стан ДНЗ;

2. Організація раціонального харчування.

3. Аналіз захворюваності дітей;

4. Профілактика захворюваності;

5. Контроль за станом здоров’я;

6. Медико-педагогічний контроль за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи;

7. Режим дня.

ІІ. Методичний аспект.

1. Актуалізація проблеми в колективі ДНЗ;

2. Створення оптимальних умов для організації роботи з БЖД;

3. Постійне збагачення предметно-розвивального та ігрового середовища;

4. Методична підтримка педагогів з метою підвищення фахової майстерності відповідно до вимог сучасної освіти;

5. Створення психологічного простору, оптимального для взаємодії методичної служби і педагога, педагога і вихованця, педагога і батьків, методичної служби і батьків;

6. Проведення методичних заходів ( педагогічні ради, методичні тижні, тематичні вивчення, консультації тощо);

7. Узагальнення ефективного педагогічного досвіду;

8. Використання інноваційних методик і технологій;

9. Розробка конспектів та сценаріїв заходів, спрямованих на охорону життя і здоров’я, безпеку життєдіяльності дитини

10. Інтеграція змісту навчання педагогів в процесі продуктивної взаємодії з дітьми;

11. Формування нових відносин між ДНЗ і родиною, ДНЗ і школою.

ІІІ. Педагогічний аспект

1. Організація безпечної рухової активності у повсякденні:

- фізкультурні вправи на прогулянці;

- фізкультурні свята та розваги;

- Дні здоров’я;

- рухливі та народні ігри;

- тематичні розваги, свята.

2. Фізкультурно-оздоровчі заходи з урахуванням правил безпеки:

- ранкова гімнастика;

- гімнастика пробудження;

- фізкультхвилинки та фізкультпаузи;

- загартування;

- виховання культурно-гігієнічних навичок;

- дні здоров’я;

- фізкультурні свята та розваги.

3. Заняття з БЖД:

- традиційні;

- нетрадиційні;

- сюжетні;

- ігрові.

ІV. Родинний аспект.

1. Актуалізація проблеми серед батьків;

2. Школа молодих батьків;

3. Участь батьків у відкритих заходах;

4. Робота з батьківським комітетом;

5. Загальні та групові батьківські збори;

6. Бесіди та консультації;

7. Анкетування.

8. Виставки творчих робіт дітей та їх батьків на тему: «Безпека очима дитини».

V.Психологічний аспект.

1. Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання;

2. Складання програм індивідуальної роботи з дітьми з метою полегшення їхньої адаптації до шкільного навчання;

3. Спостереження за переломними моментами розвитку, діагностична та корекційно-розвивальна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку;

4. Консультаційна робота з адміністрацією дитячого закладу, вихователями й батьками щодо проблем виховання дітей;

5. Проведення різноманітних корекційно-розвивальних та відновлювальних робіт з дітьми, які цього потребують.

6. Допомога у підтримці сприятливого психологічного клімату у дитячих колективах та у колективі дошкільного закладу, попередження та вирішення конфліктних ситуацій.

Кiлькiсть переглядiв: 5

0

Кiлькiсть переглядiв: 520